Szabályzat

11. A tisztségviselők

A csoport tisztségviselői a csoport elnöke és a csoport elnökhelyettese.

A tisztségviselőket a közgyűlés választja, megválasztásuk a visszahívásig tart.

A tisztségviselők választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ha feladataikat nem látják el megfelelően, az őket választó szerv által bármikor visszahívhatóak.

Az elnök feladatai:

-a csoport adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

-a közgyűlés előkészítése, lebonyolításának megszervezése, napirend összeállítása, a közgyűlés összehívása, elnökölés a közgyűlésen,

-a közgyűlési határozatok végrehajtása és másokkal való végrehajtatása.

Az elnököt a munkájában az elnökhelyettes segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

A csoport gazdálkodása és vagyona

12. A csoport vagyona

A csoport működésének pénzügyi feltételét a tagdíjak, a közgyűlés által meghatározott egyéb díjak, a tagok és nem-tag szimpatizánsok egyéb hozzájárulásai biztosítják.

A csoport tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a közgyűlés által meghatározott díjakat kötelesek megfizetni, a csoport tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

13. A csoport megszűnése

A csoport megszűnik, ha

-feloszlását a közgyűlés kimondja,

-más szervezettel egyesül.

A csoport megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ilyen esetekben a vagyon felosztása, vagy bármilyen célú felhasználása csak a hitelezők kielégítése után történhet meg.

Záró rendelkezések

14. Vegyes rendelkezések

Az Alapszabályt az alapító tagok a 1143 Budapest, Ilosvay-Selymes u. 14. száma alatt, 2009.04.08. napján tartott alakuló közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

Budapest, 2009. 04. 08.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Barlangjáró Csoport