Szabályzat

  1. Jogok

A tag jogai:

-résztvehet a csoport tevékenységében,

-használhatja létesítményeit, bérleményeit, felszereléseit a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feltételek alapján,

-véleményt nyilváníthat, javaslatot, indítványt tehet a csoportot érintő összes kérdésben,

-joga van tudni a csoport folyamatban lévő ügyeiről,

-szavazati joggal rendelkezik,

-választhat és választható.

A próbaidős tagok jogai:

-résztvehet a csoport tevékenységében,

-használhatja létesítményeit, bérleményeit, felszereléseit a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feltételek alapján a túra időtartama alatt,

-véleményt nyilváníthat, javaslatot, indítványt tehet a csoportot érintő összes kérdésben,

-joga van tudni a csoport folyamatban lévő ügyeiről.

  1. Kötelezettségek

A tag kötelezettségei:

-az Alapszabály és a belső szabályzatok betartása,

-a csoport céljának és szellemiségének, értékrendjének tiszteletben tartása,

-a csoport tevékenységében való aktív részvétel (ha valaki 1/2 évig nem jár, és nem kért felfüggesztést, figyelmeztetésben részesül, ha további 1/2 évig nem jár, kizárható),

-a tagdíj és egyéb, közgyűlés által meghatározott rendkívüli hozzájárulások megfizetése,

-a csoport-vagyon megóvása és karbantartása,

-a csoport-túrákon a mindenkori felelős vezető utasításainak betartása, társai segítése.

A próbaidős tag kötelezettségei:

-az Alapszabály és a belső szabályzatok betartása,

-a csoport céljának és szellemiségének, értékrendjének tiszteletben tartása,

-a tagdíj megfizetése,

-a csoport-vagyon megóvása és karbantartása,

-a csoport-túrákon a mindenkori felelős vezető utasításainak betartása, társai segítése.

Barlangjáró Csoport