Szabályzat

KELEMPÁSZ BARLANGJÁRÓ CSOPORT

2009. április 08–án elfogadott

ALAPSZABÁLYA

Általános rendelkezések

A csoport azon magánszemélyek társulata, akik elfogadják a csoport célkitűzését és hajlandók a célkitűzés elérését előmozdítani a csoport munkájában való részvételükkel. A csoport az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

1. A csoport neve:

Kelempász Barlangjáró Csoport

2. A csoport rövidített neve:
Kelempász BJCs

3. A csoport székhelye:
1134 Budapest, Bulcsú u. 25/a.

4. A csoport célja, tevékenysége:

4.1. A szabadidő hasznos, kultúrált és közösségben történő eltöltése érdekében rendszeres barlangi túrázási lehetőséget biztosít tagjai és mások részére.

4.2. A csoport célja a barlangjárás sportcélú művelésén túl a barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörű ismertetése.

4.3. A hasonló célú mozgalmakkal, szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése.

4.4. A csoport a tagjainak továbbképzéséhez, továbbfejlődéhez szakmai, erkölcsi, anyagi támogatást nyújt.

A csoport tagsága

5. A csoport tagsága

A csoportnak teljes jogú és pártoló tagjai vannak, próbaidős tagjai lehetnek. A tagfelvételről az SzMSz 9.pontja rendelkezik.

A csoport tagja lehet az a magánszemély, aki elfogadja a csoport Alapszabályát, belső szabályzatait, egyetért a csoport céljaival, közreműködik azok megvalósításában, belépési szándékát szóban kifejezésre juttatja a közgyűlésen és vállalja a csoporti tagsággal együtt járó kötelezettségeket.

A pártoló- és a teljes jogú tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek, kivéve, hogy a pártoló tag nem rendelkezik szavazati joggal, és eltérő összegű tagdíjat kötelesek fizetni (lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat 8. pontja).

A közgyűlés 2/3-os többséggel dönt a tag felvételéről

A csoport tagságáról az elnökség nyilvántartást vezet.

Barlangjáró Csoport