SZMSZ

A KELEMPÁSZ BARLANGJÁRÓ CSOPORT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

(SZMSZ)

1. Az SZMSZ hatálya

Kiterjed a csoport minden tagjára.

2. A csoport működésének alapelvei

 

A csoport működésének összhangban kell lennie az Alapszabállyal. Az SZMSZ az Alapszabályban nem részletezett kérdések szabályozására szolgál.

A csoport munkájában minden tag önként, a tőle elvárható módon és mértékben, a saját felelősségére vesz részt.

 

3. A csoport tagjainak nyilvántartása

 

A csoportnak bárki tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabályban és az SZMSZ-ben foglaltakat.

A tagság megszűnik az Alapszabályban foglaltak esetén.

Az elnökség a tagságról nyilvántartást vezet, amely a tagok személyes adatait (név, cím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, fontosnak tartott egyéb adatok, pl. vércsoport, betegség, gyógyszerérzékenység, belépés dátuma, egyéb), csoportban betöltött tisztségeit tartalmazza. A tagok személyes adatainak kezelése a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett történik. A tag saját érdekében jelzi, ha a fenti adatokban változás következik be.

 

4. A csoport szervezete

 

A csoport legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll és az Alapszabályban foglaltak szerint tevékenykedik.

A csoport tisztségviselői az elnök és az alelnök, munkájukat az Alapszabályban rögzítettek szerint végzik.

 

A csoport pénztárosa:

– kezeli a csoport anyagi erőforrásait

– felelős a tagdíjak beszedéséért, nyilvántartásáért

– a készpénzforgalom bonyolításáért

 

A csoport raktárosa:

– nyilvántartást vezet a csoport tulajdonában lévő felszerelésekről

– felügyeli a csoport tulajdonában lévő felszerelések szakszerű használatát, megszervezi ezek tisztítását, karbantartását az 5. ponttal összhangban

 

5. Eszközök, felszerelések

 

Saját eszközök:

 

A csoport tevékenysége során a tagok saját eszközeiket, felszereléseiket csak saját felelősségükre használhatják. A saját eszközök csoport-célú felhasználása esetén felmerülő költségekre a csoport eseti elbírálás alapján költségtérítést biztosíthat.

 

A csoport tulajdonában lévő eszközök, felszerelések:

 

A tagnak joga van használni a csoport tulajdonában lévő eszközöket, felszereléseket, amennyiben azt rendeltetésszerűen teszi, és vállalja, hogy a használat után a közös tisztítási és karbantartási munkákban tőle elvárható módon résztvesz.

A túravezető bizalom alapján is engedélyezheti a kiadást.

A karbantartásért felelős személy az adott túra szervezője. Az ő felelőssége, hogy a túra után legkésőbb 7 nappal (igény szerint hamarabb) az eszközök és felszerelések rendeltetésszerű állapotban visszajussanak a raktároshoz. A raktáros ellenőrzi a visszavett eszközök, felszerelések állapotát és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíti.

 

Színkódunk: törtfehér.

 

 

  1. GPS: JOŽIN

 

  1. Mindig a kölcsönkérő felel a GPS készülék épségéért.
  2. Meghibásodás esetén neki kell intéznie a javítást.
  3. Map Source számítógépes szoftverrendelkezése esetén:

– érdemes egy általános útpontokat és útvonalakat tartalmazó pontokat előre lementeni (területre jellemző),

– nem barlangos túra használat esetén a létrehozott új útpontokat, tracklogokat, útvonalakat magának kimenteni és ha másnak nincs rá szüksége, a kézi GPS készülékről letörölni, hogy ezzel szabad memóriáját ne csökkentsük (1.000 útpont, 50 útvonal, 10.000 trackpont).

 

  1. Alkalmazott útpont keresésnél, ha nem pontos a megadott koordináta, akkor azt újrapozícionálni érdemes a helyszínen. Fontos új útponttal bővíthetjük adatbázisunkat, amit érdemes számítógépre is kimenteni.
  2. Lemerült akkumulátor esetén töltsük fel újra, de min. 3/4-es töltöttségű (■■□□) szinttel adjuk vissza a GPS-t. Tartsunk magunknál min. 2 db tartalék feltöltött vagy új tartós ceruza elemet (AA).

A GPS mérsékelten víz- és ütésálló (esőben használható), de (a szokásos) ne tegyük ki erős hőhatásnak (napsugárzás), folyó vízben ne mossuk le, stb.

  1. Megbeszélt időben és helyen adjuk át megfelelően felkészítve (akkumulátor, adatpontok) a GPS-t a következő felhasználónak.

 

Kezelési problémák esetén hívjátok nyugodtan segítségül Hepét: 70/ 220-5041.

 

  1. A csoport-túrák

 

 

Túraterv-egyeztetés

A csoport 3 havi túraterv egyeztetésére ül össze. Az egyeztetést a csoport elnöke szervezi meg, és arról a csoport tagjait e-mailben és/vagy telefonon értesíti.

A túra-megbeszélés napjáig e-mailben kell értesíteni a túra szervezőjét a részvételi szándékról, ez a résztvevő felelőssége.

Ezen a megbeszélésen egyezteti a csoport a részleteket (pl. szükség esetén előleg).

 

Benzinpénz-számítás: benzinpénz = kocsik benzinpénze/ utasok létszáma.

Aki nem igényli a benzinpénzt a kocsija után, az kimarad a fenti számításból, és nem kell fizetnie.

A benzinpénz kiszámítását a sofőr végzi, számítási módszerét közzéteszi.

 

  1. Tagdíj

A rendszeresen fizetendő tagdíj mértéke:

Teljes jogú tagok esetében: 1.500Ft / negyedév.

Pártoló tagok esetében: 1.000Ft / negyedév.

Próbaidős tagok esetében: 1.500 Ft/ negyedév, próbaidőre arányosan.

Több negyedévet előre fizetni lehet.

A Közgyűlés dönthet eseti tagdíj-fizetési kötelezettségről is, a döntést az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően 2/3-os szótöbbséggel hozza.

 

  1. Tagfelvétel

A próbaidős tagok próbaideje fél év. A próbaidő lejárta után a teljes jogú tagok szavaznak a tagfelvételről, döntésüket 2/3-os szótöbbséggel hozzák.

 

 

Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Kelempász Barlangjáró Csoport 2009. április 08-i Alakuló gyűlése elfogadta.

 

 

 

 

 

Elnök

Barlangjáró Csoport